Vua Cờ Bạc Tại Nhà Cái Cá Cược 188Bet

Tham gia Hold'em với Vua Bài Cơ và cùng thắng tổng giải thưởng €40,000 chỉ có tại nhà cái cá cược trực tuyến 188Bet

Điều Kiện & Điều Khoản

1. Vua Bài Cơ ("Khuyến Mãi") được áp dụng cho tất cả thành viên chơi Bài Tố 188BET (“người chơi”).

2. Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 01/04/2014 06:00AM (GMT +7) và tiếp tục đến ngày 30/04/2014, hoặc đến khi tổng số tiền thưởng (được định nghĩa bên dưới) được thắng toàn bộ vào thời điểm sớm hơn bất kỳ ("thời gian Khuyến Mãi").

3. Quỹ tiền thưởng của Khuyến Mãi bao gồm €40,000 (bốn mươi ngàn Euro) (“quỹ tiền thưởng”). Những giải thưởng trong quỹ tiền thưởng có thể được thắng bởi người chơi bất kỳ đạt các điều kiện trong Điều Khoản 4 bên dưới.

4. Chỉ những người chơi có các nhóm bài Đồng Chất được tạo thành từ các quân Cơ sẽ nhận được những giải thưởng từ quỹ tiền thưởng. Để được xem là hợp lệ, các nhóm bài phải đạt các điều kiện sau (“nhóm bài thắng hợp lệ”):

      - Nhóm bài thắng phải gồm cả 2 quân bài đầu tiên được chia riêng cho mỗi người chơi.

      - Những người chơi phải đến được vòng Mở bài.

      - Các ván bài phải được chơi tại Hold’em, bao gồm Tố Tốc Độ, số tiền cược từ €0.05/€0.10 cho bàn chơi Không Giới Hạn và €0.20/€0.40 cho bàn chơi Giới Hạn Cố Định. Tất cả ván bài dưới số tiền cược qui định ở trên, hoặc ván bài không được chơi tại Hold’em sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Các bàn chơi Heads Up (Tay Đôi) không hợp lệ nhận giải thưởng.

      - Chỉ các nhóm bài Đồng Chất được tạo thành từ các quân Cơ sẽ hợp lệ. Các nhóm bài Đồng Chất khác không hợp lệ nhận giải thưởng.

5. Cách thức phân bổ tổng số tiền thưởng €40,000 và qui định:

      - Trong thời gian Khuyến Mãi, người chơi với 8,000 nhóm bài thắng hợp lệ đầu tiên sẽ nhận được €5 từ quỹ tiền thưởng cho mỗi ván bài thắng hợp lệ (“giải thưởng”).

      - Giải thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản của người chơi sau mỗi ván bài thắng hợp lệ.

      - Giải thưởng có thể được sử dụng đặt cược hoặc rút về ngay.

      - Mỗi người chơi được thắng tối đa 10 giải thưởng.

6. 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không cần thông báo trước.

nhà cái cá độ 188Bet

 

Hướng dẫn cá độ | Nhà cái 188Bet | Hướng dẫn cá độ trực tuyến | Cách đăng ký tài khoản cá độ

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược