Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn - 188Bet

Nhận hoàn trả cược Casino không giới hạn lên đến 0.76%, cộng thưởng thêm 7.6%. Ngay bây giờ là thời gian tốt nhất để tham gia đặt cược tại nhà cái 188BET.

Điều Kiện & Điều Khoản

1. Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn! ("Khuyến Mãi") được áp dụng cho tất cả thành viên 188BET đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD ("thành viên hợp lệ").

2. Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 03/02/2014 11:00AM đến ngày 02/02/2015 10:59AM (GMT+7) ("thời gian Khuyến Mãi").

3. Thời gian Khuyến Mãi bao gồm các tuần, mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00AM và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59AM (GMT+7) ("tuần Khuyến Mãi").

4. Để tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET tạiwww.188BET.com, chọn "KHUYẾN MÃI" và nhập "CSN2013VN" vào ô "Nhập Mã Chương Trình Khuyến Mãi", và chỉ cần thực hiện một lần duy nhất trong thời gian Khuyến Mãi.

5. Tất cả thành viên đã tham gia Hoàn Trả Cược Casino 0.76%/0.38%. Không Giới Hạn! ("FSC2012VN"/"FS2011VN") trước đây sẽ được tự động bao gồm trong việc tham gia Khuyến Mãi.

6. Tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ sẽ nhận được những hoàn trả cược như sau:

      - Hoàn trả cược, dựa trên tổng số tiền đặt cược tương ứng của thành viên hợp lệ tại 188BET Casino mỗi tuần Khuyến Mãi trong thời gian Khuyến Mãi, lên đến 0.76% nếu thành viên hợp lệ đặt cược liên tục trong hoặc hơn 3 tháng (lên đến 5 tháng liên tục) kể từ khi tham gia Khuyến Mãi.

  Số tháng đặt cược liên tục tính từ thời điểm tham gia Khuyến Mãi
  Hoàn Trả Cược (%)
  Mức
  Tham Gia CSN2013VN
  1 tháng
  1
  0.36%
  2 tháng liên tục
  2
  0.56%
  3 – 5 tháng liên tục
  3
  0.76%

      - Hoàn trả cược thêm, dựa trên tổng số tiền hoàn trả cược tương ứng của thành viên hợp lệ tại Điều Khoản 6.a mỗi tuần Khuyến Mãi trong thời gian Khuyến Mãi, lên đến 7.6% nếu thành viên hợp lệ đặt cược liên tục trong hoặc hơn 12 tháng kể từ khi tham gia Khuyến Mãi.

  Số tháng đặt cược liên tục
  Hoàn Trả Cược 0.76% + Hoàn Trả Cược Thêm
  Mức
  Hoàn Trả Cược Thêm
  6 – 8 tháng liên tục
  4
  3.60%
  9 – 11 tháng liên tục
  5.60%
  12 tháng liên tục +
  7.60%

     Ví dụ: thành viên hợp lệ A đặt cược liên tục trong 12 tháng kể từ khi tham gia Khuyến Mãi, và đặt tổng 100,000 USD một tuần Khuyến Mãi thuộc tháng thứ 12 trong thời gian Khuyến Mãi, vậy thành viên A có thể nhận tổng tiền hoàn trả cược = hoàn trả cược (100,000 x 0.76% = 760) + hoàn trả cược thêm (760 x 7.6% = 58) = 818 USD.

      - Theo mục đích Khuyến Mãi, mức thưởng đã nhận được bởi thành viên 188BET từ "FSC2012VN" sẽ được tự động chuyển sang Khuyến Mãi này và tính tiếp tục trên nền tảng của Khuyến Mãi.

7. Điều kiện Khuyến Mãi yêu cầu thành viên hợp lệ đặt tối thiểu một (1) cược tại Casino mỗi tháng trong thời gian Khuyến Mãi dựa trên việc tham gia Khuyến Mãi. Theo mục đích Khuyến Mãi:

      - Mức hoàn trả cược tại Điều Khoản 6 sẽ được hạ xuống mức thấp hơn, nếu cược không được đặt liên tục mỗi tháng. Hoàn trả cược cho thành viên hợp lệ theo đó sẽ được tính trên mức đã điều chỉnh.

      - Đối với thành viên hợp lệ Mức hoàn trả cược 4: khi sự liên tục của số tháng đặt cược dừng lại, thành viên hợp lệ cần đặt cược ít nhất 6 tháng liên tục để nhận lại Mức hoàn trả cược 4.

Thành Viên Hợp Lệ
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
A: thành viên mới
Cược
0.36%
Mức 1
Cược
0.56%
Mức 2
Cược
0.76%
Mức 3
Không Cược
(-1 Mức)
Mức 2
Không Cược
(-2 Mức)
Mức 1
Cược
0.36%
Mức 1
B: thành viên mới
Cược
0.36%
Mức 1
Không Cược
(-1 Mức)
Mức 1
Cược
0.36%
Mức 1
Cược
0.56%
Mức 2
Không Cược
(-1 Mức)
Mức 1
Cược
0.36%
Mức 1
C: thành viên đã tham gia "FSC2012VN" trước đây và đặt cược liên tục trong 9 tháng.
Cược
0.76% + 5.6%
Mức 4
Không Cược
(-1 Mức)
Mức 3
Không Cược
(-2 Mức)
Mức 2
Cược
0.56%
Mức 2
Cược
0.76%
Mức 3
Cược
0.76%
Mức 3

8. Hoàn trả cược sẽ chỉ áp dụng cho tuần hiện tại và các tuần tiếp theo trong thời gian Khuyến Mãi dựa trên việc tham gia Khuyến Mãi.

9. Tiền hoàn trả cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET Thể Thao của mỗi thành viên hợp lệ vào Thứ 4 tiếp theo của mỗi tuần Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản (nếu có).

10. Theo mục đích Khuyến Mãi, chỉ những cược Casino có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

11. Tất cả tiền hoàn trả cược nhận được bởi thành viên hợp lệ từ Khuyến Mãi cần được sử dụng đặt cược 1 lần tại sản phẩm bất kỳ của 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền hoàn trả cược và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.

12. Theo mục đích Khuyến Mãi, chỉ những cược có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

nhà cái cá độ 188Bet

 

Hướng dẫn cá độ | Nhà cái 188Bet | Hướng dẫn cá độ trực tuyến | Cách đăng ký tài khoản cá độ

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược