100% tiền thưởng lên đến 1 triệu tại 188Bet

Tặng 100% lên đến 1.000.000 VNĐ cho thành viên mới khi đăng ký tài khoản cá độ, và thực hiện gửi tiền lần đầu tiên đến nhà cái cá cược trực tuyến 188Bet.

Điều Kiện & Điều Khoản

1. Thưởng 100% Khoản Gửi Đầu Tiên ("Khuyến Mãi") diễn ra từ ngày 01/06/2014

2. Để hợp lệ tham gia Khuyến Mãi, thành viên phải đăng ký Loại Tiền Tệ là VND, giao dịch gửi tiền lần đầu tiên tại 188BET và giao dịch gửi tiền này được thực hiện trong thời gian Khuyến Mãi ("thành viên hợp lệ").

3. Thành viên hợp lệ sẽ được thưởng 100% trên giao dịch gửi tiền thành công đầu tiên trong thời gian Khuyến Mãi, số tiền thưởng tối đa lên đến 1,000,000 VND. 

Mã Khuyến Mãi
Tiền Thưởng
Yêu Cầu Đặt Cược
Sản Phẩm
Tiền Thưởng Tối Đa
100FTD0313VN
100%
15
Thể Thao
1,000,000 VND

4. Tất cả tiền gửi được sử dụng để nhận tiền thưởng và tiền thưởng nhận được bởi thành viên hợp lệ từ Khuyến Mãi phải được sử dụng đặt cược gấp 15 lần tại 188BET Thể thao trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Quy định rút tiền thông thường được áp dụng cho tiền gửi không được sử dụng trong Khuyến Mãi.

Ví dụ: thành viên hợp lệ A thực hiện giao dịch gửi tiền thành công đầu tiên trong thời gian Khuyến Mãi, số tiền 2,000,000 VND.

- Thành viên A sẽ nhận được tiền thưởng = 2,000,000 VND x 100% = 1,000,000 VND (số tiền thưởng tối đa lên đến 1,000,000 VND)

- Tiền gửi được sử dụng để nhận tiền thưởng = 1,000,000 VND / 100% = 1,000,000 VND

- Tiền gửi không được sử dụng trong Khuyến Mãi = 2,000,000 VND - 1,000,000 VND = 1,000,000 VND

Trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện, thành viên A cần đặt cược = (1,000,000 VND + 1,000,000 VND) x 15 + 1,000,000 VND = 31,000,000 VND tại 188BET Thể thao.

5. Để tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ phải sử dụng email đăng ký tài khoản 188BET gửi yêu cầu đến địa chỉ promo@188service.com trong thời gian Khuyến Mãi, với nội dung sau:

Tiêu đề email: 100FTD0313VN

Nội dung email: Tên truy cập 188BET, Mã số gửi tiền thành công đầu tiên.

6. Mỗi thành viên hợp lệ chỉ được tham gia MỘT (1) khuyến mãi khoản gửi đầu tiên trong thời gian Khuyến Mãi. Trong trường hợp thành viên hợp lệ tham gia nhiều hơn MỘT (1) khuyến mãi, tiền thưởng được sẽ được cập nhật dựa trên yêu cầu khuyến mãi của email đầu tiên 188BET nhận được từ thành viên hợp lệ.

7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET Thể thao của mỗi thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ sau khi nhận được email tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng.

8. Thành viên sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi nếu có bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện trước khi tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản thể thao.

9. Theo mục đích Khuyến Mãi, chỉ những cược đặt Thể Thao có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

10. Tất cả tiền thưởng và tiền gửi cần được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần trong tháng tiền thưởng được cập nhật. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.

11. Điều khoản 4 nói trên trên sẽ không áp dụng khi số dư tài khoản thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn (25,000 VND).

12. Tất cả tiền thưởng, tiền gửi và tiền thắng cược liên quan sẽ không thể rút về nếu chưa đạt điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi.

Nhà cái cá độ bóng đá 188Bet

Hướng dẫn cá độ | Nhà cái cá độ 188Bet | Cách đăng ký tài khoản cá độ | Hướng dẫn cá độ trực tuyến

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược