650,000 Thắng Thêm Mỗi Trận Play-Off C1

Đặt cược đơn Kết Quả Đúng Cả Trận cho Play-Off Vòng Đấu Loại Champions League và nhận thêm 18% tiền thắng cược, lên đến 650,000 Đồng mỗi trận.

Điều Kiện & Điều Khoản

1. 650,000 Đồng Thắng Thêm Mỗi Trận Play-Off Vòng Đấu Loại Champions League (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 19/08/2014 11:00AM đến ngày 28/08/2014 10:59AM (GMT+7) ("thời gian Khuyến Mãi").

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):

a. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.

b. Đặt cược đơn cho những trận đấu Play-Off Vòng Đấu Loại Champions League (Champions League Qualifiers PlayOff) trong thời gian Khuyến Mãi (“Trận Đấu Hợp Lệ”).

c. Mỗi cược đơn cho một Trận Đấu Hợp Lệ phải được đặt tại mục Kết Quả Đúng Cả Trận và phải là một cược thắng (“Cược Hợp Lệ”).

3. Chỉ cược đặt trước khi trận đấu diễn ra hợp lệ tham gia Khuyến Mãi, cược trong trận sẽ không hợp lệ.

4. Chỉ cược đơn hợp lệ tham gia Khuyến Mãi, cược xâu/cược tổ hợp sẽ không hợp lệ.

5. Thành viên hợp lệ sẽ nhận được thưởng 18% trên số tiền thắng của mỗi Cược Hợp Lệ, số tiền thưởng tối đa lên đến 650,000 VND hoặc 30 USD cho mỗi Trận Đấu Hợp Lệ (“tiền thưởng”).

6. Để tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ phải sử dụng email đăng ký tài khoản tại 188BET gửi yêu cầu đến địa chỉ promo@188service.com trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:

a. Tiêu đề email: C1CScore-0814-VN

b. Nội dung email:

- Tên truy cập 188BET

- Mã số Cược Hợp Lệ

7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET Thể thao của thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ sau khi 188BET nhận được email tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng.

8. Tiền thưởng phải được sử dụng đặt cược 1 lần tại sản phẩm 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.

9. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

Hướng Dẫn Cá Độ

Hướng Dẫn Cá Độ | Nhà Cái Cá Độ 188Bet | Đăng Ký Tài Khoản Cá Độ | Cá Độ Trực Tuyến

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược