Chuyến Du Lịch Trong Nước Cùng 188Bet

Đặt cược cho trò chơi Casino Trực Tuyến bất kỳ để có cơ hội thắng một chuyến du dịch trong nước 16,000,000 Đồng tại nhà cái cá độ 188Bet

Điều Kiện & Điều Khoản

1. Thắng Một Chuyến Du Lịch Trong Nước. Miễn Phí! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/10/2014 11:00AM đến ngày 01/11/2014 10:59AM (GMT+7) ("thời gian Khuyến Mãi").

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):

a. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.

b. Đặt tối thiểu 1 cược 1,000,000 VND hoặc 50 USD cho trò chơi Casino Trực Tuyến bất kỳ trong thời gian Khuyến Mãi.

3. Để tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET tại www.188BET.com, chọn "KHUYẾN MÃI" và nhập "LCSNTRIP-1014-VN" vào ô "Nhập Mã Chương Trình Khuyến Mãi", và chỉ cần thực hiện một lần duy nhất trong thời gian Khuyến Mãi.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện tại Điều Khoản 2 và 3, 1 thành viên hợp lệ sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên (“Thành Viên Thắng Cuộc”) bởi 188BET sau khi kết thúc thời gian Khuyến Mãi. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được thưởng một chuyến du dịch trong nước, tối đa lên đến 16,000,000 VND (“Giải Thưởng”). Thành Viên Thắng Cuộc cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định (nếu có) trước khi nhận giải thưởng.

5. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được liên hệ thông qua email đăng ký tại 188BET trong vòng 15 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian Khuyến Mãi.

6. Giải Thưởng sẽ có hiệu lực đến ngày 01/02/2015 10:59AM (GMT+7) (“Hạn Cuối”). Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

7. Để nhận Giải Thưởng, Thành Viên Thắng Cuộc hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc tìm một đại lý du lịch trong nước (“Đại Lý Du Lịch”) và chọn một gói du lịch trong nước (“Gói Du Lịch”). Gói Du Lịch sẽ được thanh toán bởi 188BET trong vòng 15 ngày làm việc, sau khi nhận được xác nhận từ Thành Viên Thắng Cuộc thông qua email đăng ký tài khoản 188BET trước Hạn Cuối, về Đại Lý Du Lịch và Gói Du Lịch.

8. Thông qua việc đồng ý nhận Giải Thưởng, Thành Viên Thắng Cuộc đồng ý việc Tên, ký tự đầu tiên của Họ và địa chỉ cư trú được sử dụng cho mục đích quảng bá của 188BET mà không có bất kỳ sự bồi thường nào khác. Những thông tin khác chỉ được sử dụng với sự đồng ý của Thành Viên Thắng Cuộc, nhưng sẽ không được bồi thường trong mọi trường hợp.

9. Giải Thưởng có giá trị quy đổi tương ứng 10,000,000 VND hoặc 500 USD (“Tiền Thưởng”). Thành Viên Thắng Cuộc được chọn giữa nhận Giải Thưởng hoặc Tiền Thưởng.

10. Nếu Thành Viên Thắng Cuộc chọn nhận Tiền Thưởng, Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ sau khi 188BET nhận được email từ Thành Viên Thắng Cuộc, nêu rõ yêu cầu nhận Tiền Thưởng thay cho Giải Thưởng. Thành Viên Thắng Cuộc phải sử dụng email đăng ký tài khoản 188BET gửi yêu cầu đến địa chỉ promo@188service.com trước ngày 21/11/2014 10:59AM (GMT +7).

11. 88 thành viên hợp lệ không thắng Giải Thưởng sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên (“Thành Viên An Ủi”) bởi 188BET. Mỗi Thành Viên An Ủi sẽ được thưởng 200,000 VND hoặc 10 USD (“Cược Miễn Phí”).

12. Thành Viên Thắng Cuộc và Thành Viên An Ủi sẽ được thông báo bởi 188BET vào ngày 14/11/2014.

13. Cược Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên An Ủi trong vòng 48 giờ sau khi danh sách Thành Viên Thắng Cuộc và Thành Viên An Ủi được thông báo bởi 188BET. Thành Viên An Ủi cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định (nếu có) trước khi nhận Cược Miễn Phí.

14. Tiền Thưởng/Cược Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng/Cược Miễn Phí và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng/Cược Miễn Phí được cập nhật.

15. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

16. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

17. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

Hướng Dẫn Cá Độ

Hướng Dẫn Cá Độ | Nhà Cái 188Bet | Cá Độ Trực Tuyến | Tài Khoản Cá Độ

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược