188Bet Thưởng 100% Khoản Gửi Trở Lại

Đây là khuyến mãi đầu tiên trong series “Mùa Giải Mới, Thưởng Tốt Nhất!” để mở đầu mùa giải bóng đá mới với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn từ 188Bet

Điều Kiện & Điều Khoản

1. 100% Thưởng Khoản Gửi Trở Lại ("Khuyến Mãi") diễn ra từ ngày 01/08/2015 11:00AM

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):

a. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.

b. Đã thực hiện tối thiểu 1 giao dịch gửi tiền thành công tại 188BET trước ngày 01/07/2015.

c. Thực hiện một giao dịch gửi tiền đồng thời là giao dịch gửi tiền đầu tiên trong thời gian Khuyến Mãi (“Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi”). Chỉ giao dịch gửi tiền đầu tiên trong thời gian Khuyến Mãi hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.

3. Thành viên hợp lệ sẽ nhận được một lần thưởng 100% trên Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi, số tiền thưởng tối đa lên đến 1,500,000 VND hoặc 68 USD (“tiền thưởng”). Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng. 

Tiền Thưởng
Số Tiền Thưởng Tối Đa
Yêu Cầu Đặt Cược
Thành Viên Nhận Thưởng
100%
1,500,000 VND
Hoặc 68 USD
20

1,000 thành viên hợp lệ đầu tiên

4. Để nhận tiền thưởng, thành viên hợp lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET tại www.188BET. com và nhấp vào ô "THAM GIA NGAY" ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.

5. Thành viên hợp lệ chỉ được nhận tiền thưởng một lần trong suốt Khuyến Mãi.

6. Thành viên hợp lệ không thể yêu cầu hủy tiền thưởng sau khi tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

7. Tất cả tiền gửi được sử dụng từ Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi để nhận tiền thưởng, và tiền thưởng nhận được, phải được sử dụng đặt cược gấp 20 lần tại 188BET Thể thao, Casino, Casino trực tuyến, Keno và/hoặc Tài Chính trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.

Ví dụ: thành viên hợp lệ A thực hiện một Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi 100 USD trong thời gian Khuyến Mãi.

- Thành viên A sẽ nhận được tiền thưởng = 100 USD x 100% = 68 USD (số tiền thưởng tối đa lên đến 68 USD).

- Tiền gửi được sử dụng để nhận tiền thưởng = 68 USD / 100% = 68 USD

- Tiền gửi không được sử dụng trong Khuyến Mãi = 100 USD - 68 USD = 32 USD

Trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện, thành viên A cần đặt cược = (68 USD + 68 USD) x 20 + 32 USD = 2,752 USD tại 188BET Thể thao, Casino, Casino trực tuyến, Keno và/hoặc Tài Chính.

8. Thành viên sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi nếu có bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện trước khi tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET.

9. Tiền thưởng được giới hạn cho 1,000 thành viên hợp lệ đầu tiên đạt tất cả các điều kiện nêu trên.

10. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

11. Thành viên hợp lệ chỉ được tham gia một khuyến mãi liên quan đến khoản gửi trở lại trong thời gian Khuyến Mãi. Trường hợp thành viên hợp lệ tham gia nhiều hơn một khuyến mãi liên quan đến khoản gửi trở lại trong thời gian Khuyến Mãi, chỉ yêu cầu khuyến mãi đầu tiên 188BET nhận được từ thành viên được coi là hợp lệ. Việc tham gia những khuyến mãi liên quan đến khoản gửi trở lại khác sẽ được từ chối.

12. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

13. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

Hướng Dẫn Cá Độ

Cá Độ Qua Mạng | Cá Độ Bóng Đá | Cá Độ Trực Tuyến | Cách Chơi Cá Độ | Cá Cược Online

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược