Chơi Quay Số, Nhận Hoàn Trả Tại 188Bet

Hãy chơi các trò chơi Quay Số tại nhà cái cá cược 188Bet để nhận lên đến 50% Hoàn Trả Cược Thêm, số tiền thưởng tối đa không giới hạn!

Điều Kiện & Điều Khoản

Chơi Quay Số, Nhận Hoàn Trả Cược Thêm Không Giới Hạn!

Thời gian Khuyến Mãi bao gồm 10 tuần, mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00AM và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59AM (GMT+7) ("tuần Khuyến Mãi").

Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):

    - Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.

    - Đã tham gia Khuyến Mãi Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn! tại 188BET.

    - Đạt tổng số tiền đặt cược tính lũy tối thiểu 10,750,000 VND hoặc 500 USD tại các trò chơi Quay Số được chọn lựa bởi 188BET trong thời gian Khuyến Mãi (“số tiền cược hợp lệ”). 

Trò Chơi Quay Số Được Chọn Lựa
Phúc Lộc Thọ Hậu Cung
Thủy Cung Gấu Trúc và Rồng
Đấu Võ Hành Tinh Trái Cây
Tôi Là Triệu Phú Cờ Tướng
Thập Nhị Hoa Giáp Cờ Tướng 3D

Chỉ những thành viên hợp lệ đã đăng ký tham gia Khuyến Mãi Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn! sẽ được tự động đăng ký tham gia Khuyến Mãi này trong thời gian Khuyến Mãi.

Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, thành viên hợp lệ sẽ nhận được phần trăm hoàn trả cược thêm dựa trên số tiền cược hợp lệ tích lũy trong mỗi tuần Khuyến Mãi (“mức thưởng tuần”) như bảng bên dưới: 

Số Tiền Cược Hợp Lệ Tích Lũy
Trong Mỗi Tuần Khuyến Mãi
% Tiền Thưởng Thêm Trong Mỗi Tuần Khuyến Mãi
(“mức thưởng tuần”)
107,500,000 VND và lớn hơn, hoặc 5,000 USD và lớn hơn 50%
43,000,000  VND –  107,499,000 VND, hoặc 2,000 USD – 4,999 USD 38%
21,500,000 VND –  42,999,000  VND, hoặc 1,000 USD – 1,999 USD 28%
17,200,000 VND – 21,499,000 VND, hoặc USD 800 – USD 999 18%
10,750,000 VND – 17,199,000 VND, hoặc 500 USD – 799 USD 8%

Sau khi thành viên hợp lệ đã đạt được mức thưởng tuần, một số tiền thưởng thêm sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên hợp lệ trong mỗi tuần Khuyến Mãi (“tiền thưởng thêm”). Tiền thưởng thêm được tính theo công thức sau: Tiền thưởng thêm = Số tiền cược hợp lệ tuần x Mức Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn! hiện tại x Mức Thưởng Tuần.

Ví dụ: Thành viên hợp lệ A đạt số tiền cược hợp lệ 20,000 USD tại các trò chơi Quay Số được chọn lựa bởi 188BET trong tuần Khuyến Mãi 1, và Mức “Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn!” hiện tại là Mức 1. Vậy, thành viên A sẽ nhận được Tiền thưởng thêm = 20,000 USD x 0.36% x 50% = 36 USD

Nếu thành viên hợp lệ đã tham gia Khuyến Mãi Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn! tại 188BET, nhưng không đạt số tiền cược hợp lệ trong một tuần Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ sẽ không nhận được mức thưởng tuần và tiền thưởng thêm.

Số tiền cược hợp lệ chỉ được tính dựa trên mỗi tuần Khuyến Mãi. Khi bắt đầu một tuần Khuyến Mãi mới, số tiền cược hợp lệ sẽ được tính lại từ 0.

Ví dụ: Thành viên hợp lệ A đạt số tiền cược hợp lệ 10,000 USD trong tuần Khuyến Mãi 1. Sau đó thành viên hợp lệ A đạt số tiền cược hợp lệ 5,000 USD trong tuần Khuyến Mãi 2. Vậy số tiền cược hợp lệ của thành viên A được tính cho tuần Khuyến Mãi 2 là 5,000 USD.

Thành viên hợp lệ không phải đạt số tiền cược hợp lệ trong mỗi tuần Khuyến Mãi.

Ví dụ: Thành viên hợp lệ A đạt số tiền cược hợp lệ trong tuần Khuyến Mãi 1 và quyết định tạm dừng đặt cược trong tuần Khuyến Mãi 2. Thành viên hợp lệ A vẫn có thể đặt cược đạt số tiền cược hợp lệ trong tuần Khuyến Mãi 3 để tiếp tục tham gia Khuyến Mãi này trong tuần Khuyến Mãi 3. Tuy nhiên tiền cược hợp lệ sẽ không được cộng dồn từ tuần Khuyến Mãi 1 sang tuần Khuyến Mãi 3 như đã nêu trong điều khoản số 8.

Tiền thưởng thêm sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên hợp lệ vào Thứ 5 sau khi kết thúc một tuần Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng thêm.

Tiền thưởng thêm phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng thêm và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng thêm được cập nhật.

Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

Khuyến Mãi giới hạn với một lần tham gia cho mỗi thành viên, hộ gia đình, địa chỉ, email, số điện thoại, cùng số tài khoản thanh toán, địa chỉ IP và/hoặc thiết bị.

188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

Hướng Dẫn Cá Độ Trực Tuyến

Cá Độ Qua Mạng | Cá Độ Bóng Đá | Cá Độ Trực Tuyến | Cách Chơi Cá Độ | Cá Cược Online

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược