188Bet Hoàn Trả Quay Số “Hỏa Diệm Sơn”

Hãy chơi trò chơi Quay Số “Hỏa Diệm Sơn” bằng tiền thật tại nhà cái 188Bet để nhận lên đến 50% Hoàn Trả Cược Thêm, số tiền thưởng tối đa không giới hạn!

Điều Kiện & Điều Khoản

Thời gian Khuyến Mãi bao gồm 4 tuần, mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00AM và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59AM (GMT+7) ("tuần Khuyến Mãi").

Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):

Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.

Đã tham gia Khuyến Mãi Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn! tại 188BET.

Đạt tổng số tiền đặt cược tính lũy tối thiểu 2,150,000 VND hoặc 100 USD tại trò chơi Quay Số “Hỏa Diệm Sơn” (“trò chơi Quay Số hợp lệ”) trong một tuần Khuyến Mãi (“số tiền cược hợp lệ”).

Chỉ những thành viên hợp lệ đã tham gia Khuyến Mãi Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn! sẽ được tự động tham gia Khuyến Mãi này trong thời gian Khuyến Mãi.

Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, thành viên hợp lệ sẽ nhận được % hoàn trả cược thêm, dựa trên số tiền cược hợp lệ tích lũy trong một tuần Khuyến Mãi (“% hoàn trả cược thêm tuần”), như bảng bên dưới:

Số tiền cược hợp lệ tích lũy trong một tuần Khuyến Mãi  % Hoàn trả cược thêm Yêu cầu đặt cược
USD VND
5,000 USD và lớn hơn 107,500,000 VND và lớn hơn 50% Ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố.
1,200 USD – 4,999 USD 25,800,000 VND – 107,499,000 VND 38%
800 USD – 1,199 USD 17,200,000 VND – 25,799,000 VND 28%
500 USD – 799 USD 10,750,000 VND – 17,199,000 VND 18%
100 USD – 499 USD 2,150,000 VND – 10,749,000 VND 8%
0 USD – 99 USD 0 VND – 2,149,000 VND Không Hợp Lệ Nhận Thưởng

Sau khi thành viên hợp lệ đã đạt được % hoàn trả cược thêm, một số tiền thưởng thêm sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên hợp lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc một tuần Khuyến Mãi (“tiền thưởng thêm”). Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng thêm.

Tiền thưởng thêm được tính theo công thức sau:

Tiền thưởng thêm = Số tiền cược hợp lệ tuần x Mức Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn! hiện tại x Mức Thưởng Tuần.

Ví dụ: Thành viên hợp lệ A đạt số tiền cược hợp lệ 1,000 USD tại trò chơi Quay Số hợp lệ trong tuần Khuyến Mãi 1, và đạt Mức “Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn!” là Mức 1. Vậy, thành viên A sẽ nhận được:

Tiền hoàn trả từ “Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn!” = 1,000 USD x 0.36% x 28% = 1.008 USD

Nếu thành viên hợp lệ đã tham gia Khuyến Mãi “Hoàn Trả Cược Casino. Không Giới Hạn!”, nhưng không đạt số tiền cược hợp lệ trong một tuần Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ sẽ không nhận được % hoàn trả cược thêm và tiền thưởng thêm.

Số tiền cược hợp lệ chỉ được tính dựa trên mỗi tuần Khuyến Mãi. Khi bắt đầu một tuần Khuyến Mãi mới, số tiền cược hợp lệ sẽ được tính lại từ 0.

Ví dụ: Thành viên hợp lệ A đạt số tiền cược hợp lệ 3,000 USD trong tuần Khuyến Mãi 1. Sau đó thành viên hợp lệ A đạt số tiền cược hợp lệ 1,500 USD trong tuần Khuyến Mãi 2. Vậy số tiền cược hợp lệ của thành viên A được tính cho tuần Khuyến Mãi 2 là 1,500 USD.

Thành viên hợp lệ không phải đạt số tiền cược hợp lệ trong mỗi tuần Khuyến Mãi.

Ví dụ: Thành viên hợp lệ A đạt số tiền cược hợp lệ trong tuần Khuyến Mãi 1 và quyết định tạm dừng đặt cược trong tuần Khuyến Mãi 2. Thành viên hợp lệ A vẫn có thể đặt cược đạt số tiền cược hợp lệ trong tuần Khuyến Mãi 3 để tiếp tục tham gia Khuyến Mãi này trong tuần Khuyến Mãi 3. Tuy nhiên tiền cược hợp lệ sẽ không được cộng dồn từ tuần Khuyến Mãi 1 sang tuần Khuyến Mãi 3 như đã nêu tại Điều Khoản 8.

Tiền thưởng thêm phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng thêm và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng thêm được cập nhật.

Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Hướng Dẫn Cá Độ

Cá Độ Qua Mạng | Tạo Tài Khoản 188Bet | Cá Độ Trực Tuyến | Cá Độ Online | Hướng Dẫn Cá Độ | Cá Độ 188Bet

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược