Thưởng Cược Đặt Tài Chính Miễn Phí

    Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết

1. Thưởng Cược Đặt Tài Chính Miễn Phí (hay "Khuyến Mãi") được áp dụng cho tất cả thành viên 188BET đăng ký tại website Tiếng Việt, sử dụng tiền tệ VND hoặc USD.

2. Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 19/10/2012 11:00AM đến ngày 01/12/2012 10:59AM (GMT+7) (hay "thời gian Khuyến Mãi").

3. Mỗi thành viên hợp lệ sẽ được nhận thưởng bằng số tiền thua cược từ tổng kết quả của 5 cược Tài Chính đầu tiên được đặt trong thời gian Khuyến Mãi.

 

- Theo mục đích Khuyến Mãi, chỉ 5 cược Tài Chính đầu tiên có kết quả thắng/thua mới hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Trường hợp bất kỳ cược nào trong 5 cược Tài Chính đầu tiên có kết quả hòa hoặc hủy, (những) cược tiếp theo có kết quả thắng/thua sẽ được tính. 

- Số tiền thưởng tối đa lên đến 200,000 VND hoặc 8 USD cho mỗi thành viên.

 

4. Nếu tổng số tiền thắng/thua của 5 cược Tài Chính đầu tiên là số dương (thắng), thành viên sẽ không hợp lệ để nhận thưởng.

 

- Ví dụ: thành viên A đặt 5 cược Tài Chính đầu tiên trong thời gian Khuyến Mãi: cược thứ nhất thắng 50,000 VND, cược thứ 2 thắng 80,000 VND, cược thứ 3 thua 100,000 VND, cược thứ 4 thua 50,000 VND và cược thứ 5 thua 200,000 VND. 

- Sau khi tính, kết quả của 5 cược Tài Chính đầu tiên này là thua 220,000 VND (50,000 + 80,000 – 100,000 – 50,000 – 200,000 = - 220,000), vậy thành viên A có thể nhận lên đến 200,000 VND tiền thưởng.

 

5. Để tham gia Khuyến Mãi, thành viên cần sử dụng email đăng ký tài khoản 188BET gửi yêu cầu đến địa chỉ promo@188service.comvới nội dung sau:

Tiêu đề: Financials2012VN

Nội dung: Tên truy cập, Mã số 5 cược Tài Chính đầu tiên và số tiền thua cược.

 

6. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản thể thao của thành viên trong vòng 48 giờ sau khi nhận được email tham gia Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản (nếu có). Theo mục đích Khuyến Mãi, tiền thưởng sẽ được cập nhật cho 1,000 thành viên hợp lệ đầu tiên gửi email yêu cầu đến 188BET như đã nêu ở mục 5.

7. Tiền thưởng phải được đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm bất kỳ của 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.

8. Theo mục đích Khuyến Mãi, chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

9. Khách hàng tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại 188BET ở trang Thể Thao hoặc Casino.

- Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình Khuyến Mãi Thưởng 33% Khoản Gửi Đầu Tiên thuộc sở hữu của Cube Limited ("Cube") tại website www.188BET.com ("Site") và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện chương trình Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất.

Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JD. 

 

huong dan ca do truc tuyen

 

Hướng dẫn cá độ bóng đá | Hướng dẫn cá độ trực tuyến | Cách đăng ký tài khoản cá độ | Nhà cái 188Bet

Cá độ trực tuyến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến 188Bet

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ 188Bet

Hướng dẫn cá cược