Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Skrill MoneyBookers

Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Tài Khoản Thanh Toán Trực Tuyến Skrill MoneyBookers


Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Ví điện tử Skrill Moneybookers


Cách đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers


Mỗi người chỉ đc sở hữu một tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers (Ví Điện Tử Skrill Moneybookers), do vậy hãy đăng ký các thông tin cá nhân của bạn một cách chính xác.

Bấm SIGN UP hoặc hình trên để đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Skrill Moneybookers


Chọn Personal để đăng ký tài khoản Skrill Moneybookers cá nhân hoặc Business để đăng ký tài khoản Skrill Moneybookers doanh nghiệp (Bạn nên chọn tài khoản Skrill Moneybookers cá nhân).

Account details (Ví Điện Tử Skrill Moneybookers)


Country of residence : Nơi bạn đang ở hiện tại .

Preferred language : Ngôn ngữ bạn có thể sử dụng.

Currency : Loại tiền mà bạn có thể giao dịch (nên dùng đồng USD)

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Skrill Moneybookers


Personal details (Ví Điện Tử Skrill Moneybookers)


Did you move in the last 2 years? : Trong vòng 2 năm qua bạn có di chuyển chỗ ở không . Nếu có chọn Yes và khai báo địa chỉ trước đây , nếu không chọn No .

First name và Last name : Tiếng việt không dấu .

Postal code : 084 là Mã Code của VN

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Đăng ký tài khoản Skrill Moneybookers


Account credentials (Ví Điện Tử Skrill Moneybookers)


Nhập địa chỉ Email và tạo mật khẩu cho tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Cách đăng ký tài khoản Skrill Moneybookers


Xác thực (Ví Điện Tử Skrill Moneybookers)


Nhập mã số kiểm tra và bấm Accept and create account để hoàn tất việc đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Hướng dẫn cách mở tài khoản Skrill Moneybookers


Thông báo (Ví Điện Tử Skrill Moneybookers)


Bấm Go to My Account để chuyển tới tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers của bạn

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến Skrill Moneybookers

Hướng dẫn cách lập tài khoản Skrill Moneybookers


Hướng dẫn cá độ bóng đá | Nhà cái cá độ bóng đá | Hướng dẫn cá độ bóng đá online
Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá

Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá

Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá

Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá

Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá

Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá