TIỀN THƯỞNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

TIỀN THƯỞNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (THÁNG 8- THÁNG 12/2012) 

NHẬN NHIỀU GIẢI THƯỞNG VÀ TIỀN THƯỞNG HẤP DẪN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT BẰNG CÁCH GỬI TIỀN HÀNG THÁNG TẠI FUN88, BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 8 NÀY CHO ĐẾN THÁNG 12, 2012

Dành cho những thành viên đăng ký mới trong Tháng 8: 

Những thành viên mới vừa đăng ký và gửi tiền một lần trong Tháng 8 sẽ có cơ hội được nhận tiền thưởng 30% lên đến 4,000,000 VND! 

Những thành viên đăng ký trong Tháng 8 tiếp tục gửi tiền liên tục hàng tháng từ ngày 1/8/2012 đến ngày 31/12/2012 sẽ được nhận tiền thưởng dành cho khách hàng thân thiết. 

Vui lòng tham khảo bảng thông tin bên dưới 

Những thành viên mới nạp tiền trong Tháng 8 sẽ có cơ hội nhận Tiền Thưởng Dành Cho Khách Hàng Thân Thiết. Khi Thành Viên Mới đăng ký vào Tháng 8 tiếp tục nạp tiền vào Tháng 9, Thành Viên sẽ có cơ hội nhận 10% Tiền Thưởng cho lần gửi tiền tiếp theo. Nếu Thành Viên nạp tiền liên tục từ Tháng 8 đến Tháng 12 sẽ nhận được nhiều Tiền Thưởng và Phần Thưởng! 

  THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
Tháng 8 30% tiền thưởng lần gửi tiền đầu tiên 10% Tiền Thưởng cho lần gửi tiền tiếp theo      


Dành cho các thành viên hiện tại của Fun88: 

Đối với các thành viên hiện tại đã nhận được tiền thưởng khuyến mãi cho lần gửi tiền lần đầu tiên trước ngày 1/8/2012 và đã thực hiện gửi tiền thành công trong Tháng 8, sẽ được nhận tiền thưởng dành cho khách hàng thân thiết là 10% cho số tiền gửi tiếp theo vào tháng 9. Tiền thưởng tối đa lên đến 650.000 VND! 

Các thành viên sẽ nhận được các giải thưởng với những phần thưởng và tiền thưởng mới cho mỗi tháng khi các thành viên gửi tiền vào. 

Vui lòng tham khảo bảng thông tin bên dưới: 

  THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
Tháng 8 30% tiền thưởng lần gửi tiền đầu tiên (nếu trước đây chưa tham gia khuyến mãi này) 10% Tiền Thưởng cho lần gửi tiền tiếp theo      


Điều Khoản và Điều Kiện
 1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên mới và thành viên hiện tại chơi bằng tiền tệ VND.
 2. Để tham gia chương trình Tiền Thưởng Dành Cho Khách Hàng Thân Thiết mỗi tháng, Thành Viên cần thực hiện ít nhất một lần gửi tiền để nhận tiền thưởng.
 3. Tất cả tiền gửi phải được thực hiện liên tiếp KHÔNG gián đoạn trong khoảng thời gian khuyến mãi. 

  a. Ví dụ: Để đủ điều kiện tham gia chương trình Tiền Thưởng Dành Cho Khách Hàng Thân Thiết của Tháng 10, Thành Viên mới cần thực hiện gửi tiền ít nhất một lần trong Tháng 8 và Tháng 9. 

  b. Các Thành Viên hiện tại sẽ được nhận 10% cho số tiền gửi tiếp theo trong Tháng 8 khi Thành Viên đã thực hiện ít nhất một lệnh gửi tiền. Cũng tương tự như các thành viên mới, tiếp tục gửi tiền liên tục trong mỗi tháng sẽ nhận được Tiền Thưởng Dành Cho Khách Hàng Thân Thiết.
 4. KHUYẾN MÃI THÀNH VIÊN MỚI 

  a. Khuyến mãi sẽ bắt đầu từ 01 Tháng 8 năm 2012 (00:00 giờ GMT +8) đến ngày 31 tháng 8 năm 2012 (23:59 giờ GMT +8). 

  b. Thành viên sẽ nhận được 30% tiền thưởng cho lần gửi tiền đầu tiên và tiền thưởng lên đến 4,000,000 VND 

  c. Yêu cầu tiền gửi tối thiểu là 400,000 VND 

  d. Lệnh rút tiền chỉ thực hiện được khi số tiền dùng đặt cược Thể Thao tối thiểu gấp 10 lần tổng số tiền gửi cộng với số tiền thưởng ban đầu.
  1. Gửi tiền đầu tiên = 400,000 VND 
   Tiền thưởng = 30% x 400,000 = 120,000
   Tổng tiền cược yêu cầu = (120,000+400,000) x 10 = 5,200,000

  e. Để nhận khuyến mãi , chọn lựa chọn Đăng Ký tiền thưởng & tiền thưởng sẽ tự cập nhật khi bạn gửi tiền lần đầu hay chuyển tiển sang tài khoản Thể Thao 

  f. Nếu tiền cược và tiền thưởng không qua ít nhất là 1 lần cược trong vòng 30 ngày tính từ ngày được nhận thưởng (23:59, giờ GMT +8 giờ), số tiền này sẽ bị hủy bỏ. Ngoài ra, trong trường hợp một lệnh rút tiền được thực hiện trước khi đạt yêu cầu 10 lần tiền cược, tiền thưởng và tiền thắng cũng sẽ bị hủy bỏ. Tất cả các cược hòa hay mất sẽ không được tính vào trong danh sách yêu cầu. Bất kỳ cược đặt vào các lựa chọn có tỷ lệ cược nhỏ hơn 1/2 (1.50) sẽ không tính vào bất kỳ yêu cầu doanh thu cược nào.

  g. Các khoản tiền gửi và tiền thưởng trong ví cược thể thao của bạn không thể được chuyển đi cho đến khi đạt đủ 10 lần doanh thu cược yêu cầu. Nếu khách hàng chuyển số tiền trước khi đạt yêu cầu cược lại gấp 10 lần, Fun88 có quyền để loại bỏ các số tiền thưởng và khấu trừ một khoản phí quản lý 10% từ số tiền được chuyển. 

  h. Họ Tên trong đăng ký tên truy nhập tại Fun88 (Đăng Ký) phải giống với họ tên trên tài khoản ngân hàng cho việc rút tiền 

  i. Fun88 có quyền từ chối việc áp dụng tiền thưởng và có thể loại bỏ tất cả tiền thưởng đăng ký, bao gồm cả tiền thắng bắt nguồn từ tiền thưởng, với các thành viên không thực hiện theo quy định tại Điều Lệ 9 của điều khoản & điều kiện của Đăng Ký khuyến mãi
 5. 10% Tiền Thưởng cho lần gửi tiền tiếp theo 

  1) Khuyến mãi này sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 00:00 giờ GMT +8 (cho các thành viên hiện tại) và ngày 1 của tháng cho các thành viên đăng ký vào lúc 00:00 giờ GMT +8 (cho các thành viên mới) đến ngày 31 Tháng 12 năm 2012 (23:59 giờ GMT +8) kết thúc thời gian khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho TẤT CẢ cả khách hàng MỚI VÀ HIỆN TẠI đã gửi tiền và tham gia đặt cược. 

  2) Thành viên sẽ nhận được 10% cho lần gửi tiền tiếp theo, không vượt quá 650.000 VND. 

  3) Tiền gửi đủ điều kiện để tham gia chương trình tối thiểu là 400.000 VND 

  4) Tiền gửi và tiền thường cần trải qua 5 lần đặt cược tại trang Thể Thao trước khi thực hiện lệnh rút tiền. 

  5) Thành viên tham gia phải gửi đơn đăng ký tới Ban Chăm Sóc Khách Hàng tại cs.viet@fun88.com để nhận tiền thưởng trong quá trình khuyến mãi, gửi cùng tên đăng nhập và số điện thoại hợp lệ. Vui lòng điền tiêu đề email " Đơn đăng ký Tham Gia Tiền Thưởng Cho Lần Gửi Tiền Tiếp Theo". Tất cả tiền hoàn thưởng sẽ mất nếu bạn không thực hiện đúng theo những yêu cầu trên. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày khi đơn đăng ký là hợp lệ. 

  6) Nếu tiền cược và tiền thưởng không qua ít nhất là 1 lần cược trước ngày cuối tháng sau khi tiền thưởng được cập nhật (23:59, giờ GMT +8 giờ), số tiền này sẽ bị hủy bỏ. Ngoài ra, trong trường hợp một lệnh rút tiền được thực hiện trước khi đạt yêu cầu 5 lần đặt cược, tiền thưởng và tiền thắng cũng sẽ bị hủy bỏ. Tất cả các cược hòa hay mất sẽ không được tính vào trong danh sách yêu cầu. 

  7) Họ Tên trong đăng ký tên truy nhập tại Fun88 (Đăng Ký) phải giống với họ tên trên tài khoản ngân hàng cho việc rút tiền 

  8) Fun88 có quyền từ chối việc áp dụng tiền thưởng và có thể loại bỏ tất cả tiền thưởng đăng ký, bao gồm cả tiền thắng bắt nguồn từ tiền thưởng, với các thành viên không thực hiện theo quy định tại Điều Lệ 9 của điều khoản & điều kiện của Đăng Ký khuyến mãi
 6. Chương trình này giới hạn cho một tài khoản miễn phí duy nhất dưới tên của một người, một gia đình, một địa chỉ nhà, một địa chỉ email, một số điện thoại, một tài khoản ngân hàng và một địa chỉ IP.
 7. Các khuyến mãi của chúng tôi chỉ được dùng cho các người chơi giải trí đơn thuần và FUN88 có thể hạn chế quyền của khách hàng trong việc tham gia các chương trình khuyến mãi.
 8. Chúng tôi có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt toàn bộ chương trình khuyến mãi này, hoặc bất kỳ khía cạnh nào của chương trình, tại bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo trước.
 9. Nếu chương trình khuyến mãi không được thực hiện theo kế hoạch do những trường hợp bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm & không có khoản tiền thưởng nào được trao cho lần gửi tiền đầu tiên.

 

huong dan ca do truc tuyen

Hướng dẫn cá độ bóng đá  |  Hướng dẫn cá độ trực tuyến  |  Cách tạo tài khoản cá độ online  |  Nhà cái Fun88

Cá độ trực tuyến Fun88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với Fun88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến Fun88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ Fun88

Hướng dẫn cá cược