Đại lý M88 hưởng thêm phần trăm hoa hồng

Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 04/04/2014 kết thúc ngày 30/04/2014 dành cho tất cả các Đại lý hiện tại của M88 tại Việt Nam

Điều Kiện & Điều Khoản

1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 04/04/2014 lúc 00:00:01 (GMT+8) kết thúc ngày 30/04/2014 lúc 23:59:59 (GMT+8).

2. Chương trình áp dụng cho tất cả các Đại lý hiện tại của M88 từ các quốc gia: Indonesia, Úc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Campuchia.

3. Yêu cầu của chương trình chỉ dành cho các đại lý hiện tại của M88 cộng tác trên 1 năm với chúng tôi

4. Hưởng Thêm phần trăm hoa hồng từ tất cả các thành viên đăng ký dưới mã đại lý từ tháng 4 năm 2014 với tỷ lệ phần trằm hoa hồng chi tiết sau:

Tổng hoa hồng kiếm được từ thành viên mới Tỷ lệ phần trăm hoa hồng cộng thêm
88 USD - 1,754 USD 1.5%
1,755 USD - 3,504 USD 2.5%
3,505 USD - 5,250 USD 3.5%
5,251 USD +++ 4.5%

5. Để tham gia chương trình khuyến mãi đại lý phải gửi danh sách thành viên về địa chỉ email affiliate@m88care.com với hình thức sau:

      M88 "EXTRA MILE" COMMISSION

      ID Đại lý:

      Tên Thật

      Số điện thoại:

      Email:

6. Đại lý cung cấp thông tin không đầy đủ và chính xác như yêu cầu của điều khoản Thứ 4, thì việc tham gia khuyến mãi sẽ xem như không hợp lệ.

7. Hoa hồng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản đại lý M88 trong vòng 15 ngày sau khi chương trình kết thúc

8. Tất cả Đại lý M88 hiện tại không thể hoặc không được phép tham gia khuyến mãi dành cho đại lý mới.

9. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.

nhà cái cá độ m88

 

Hướng dẫn cá độ |   Nhà cái M88 |   Hướng dẫn cá độ trực tuyến |   Cách tạo tài khoản cá độ

Cá độ trực tuyến M88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với M88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến M88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ M88

Hướng dẫn cá cược