100% Tiền Thưởng Nạp Lại Tại Nhà Cái M88

Tặng 100% tiền thưởng nạp lại khi chuyển quỹ thành công đến các tài khoản m Thể Thao, Casino trực tuyến Club M88 & Games hoặc Ken của nhà cái M88

Điều Kiện & Điều Khoản

Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:01 (GMT+8) ngày 01/10/2014 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/10/2014.

Chương trình này dành cho Tất cả các thành viên hiện tại của M88 từ các quốc gia sau: Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Indonesia và Campuchia. Khách hàng cần đăng ký và nhận khuyến mãi trong thời gian khuyến mãi. Chỉ những Thành Viên tạo tài khoản trước 01/10/2014 mới được tham gia chương trình này.

Thành viên sẽ nhận được tiền thưởng khuyến mãi khi chuyển quỹ thành công đến các tài khoản m Thể Thao, Casino trực tuyến Club M88 & Games hoặc Keno & Xổ Số của M88. Nhập mã số tiền thưởng và gửi, tiền thưởng sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản tùy chọn.

Để tham gia, thành viên phải chuyển quỹ ít nhất 15 USD (300 VND). Mỗi thành viên chỉ được nhận tiền thưởng một lần (vào bất kể tài khoản nào) và nhận tối đa là 50 USD (1,000 VND).

Quý khách cần phải trải qua cược 10 lần trước khi tiến hành thực hiện việc rút tiền.

Ví dụ:

Chuyển quỹ vào tài khoản mThể Thao = 15 USD (300 VND)

Nhận Thưởng 100% Khuyến Mãi = 100% x 15 = 15 USD (300 VND)

Số Tiền Cược Yêu Cầu = (15 + 15) x 10 = 300 USD ( 6,000 VND)

Mã khuyến mãi :

Mã Khuyến Mãi Tài Khoản Thưởng
REMSOCT mThể Thao
RECGOCT Club M88 & Games
REKLOCT Keno & Xổ Số

Tất cả các cược HÒA, cược HỦY, cược 2 BÊN hoặc kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới -2.00 ; US odd dưới -200 và Dec odd dưới 1.50) và cược đặt tại trò chơi 3 Pictures, Blackjack 21, Texas Hold'em Bonus, Club Vegas, Live 3D Lottery và MLoto sẽ không được đưa vào tổng số tiền tái đặt cược.

Các yêu cầu tái đặt cược cho việc nhận tiền thưởng sẽ được khấu trừ từ số tiền đặt cược tổng và các đợt khuyến mãi hoàn trả cho đến khi hoàn thành.

Các Điều Khoản & Điều Kiện Chung của chương trình khuyến mãi vẫn được áp dụng.

Hướng Dẫn Cá Độ

Hướng Dẫn Cá Độ | Nhà Cái M88 | Cá Độ Trực Tuyến | Tài Khoản Cá Độ

Cá độ trực tuyến M88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn đăng ký với M88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn gửi tiền đến M88

Hướng dẫn cá cược

Hướng dẫn rút tiền từ M88

Hướng dẫn cá cược